W klubie seniora odbywają się (lub odbywały się w ciągu bieżącego roku) różnorodne spotkania i warsztaty, m.in.:

 • Fotografowanie bez tajemnic

Propozycja zajęć dla pasjonatów fotografii. Warsztaty są okazją do tego by pod okiem profesjonalisty, posiadającego w swoim dorobku artystycznym wiele osiągnięć, odkrywać możliwości aparatu fotograficznego, zgłębiać tajniki profesjonalnego fotografowania i unikać najczęstszych błędów w tej dziedzinie. Uczestnicy mogą zaprezentować piękne fotografie, przygotowali również wystawę (zobacz zdjęcia, łącze)

Prowadzący: Artur Pławski

 

 • Trening dietetyczno-kulinarny

Spotkania będące okazją do inspiracji kulinarnych uczestników, dające możliwość zdobycia wiedzy na temat zdrowego odżywiania i właściwej diety seniorów. Zajęcia prowadzone przez dietetyków

Prowadzący: Jagoda Rydelek, Mariola Natanek, M.Osowski

 

 • Przygoda z Nordic Walking

Propozycja zajęć ruchowych realizowanych w ramach ?Prozdrowotnego programu nauki aktywnego chodu?. Ta forma aktywności służyć może zarówno rekreacji jak i rehabilitacji.

Prowadzący: Tomasz Adamczyk

 

 • Trening twórczości

Propozycja zajęć dla osób, które chcą rozwijać kreatywne myślenie, a wszelkie nowe sytuacje życiowe postrzegać jako wyzwanie dla siebie, a nie zagrożenie. Seniorzy często uciekają od innowacji, poprzestając jedynie na tym co sprawdzone i nawykowe, a szkoda, bo przełamanie barier, mogłoby uczynić ich życie wartościowszym. Twórczość nie jest wyłącznie atrybutem artysty, czy uczonego, jest natomiast potencjalnością tkwiącą w każdym z nas i można ją rozwijać, tylko należy niwelować różnorodne blokady, które ten proces hamują. Zajęcia są próbą niwelowania owych barier i rozwijania twórczych postaw.

Prowadzący: Karolina Karczewska

 

 • Trening pamięci

 Dla wielu seniorów zakończenie pracy zawodowej to czas odpoczynku, co często wiąże się z rozleniwieniem szarych komórek. Skutkami ubocznymi często stają się kłopoty z zapamiętywaniem, wolniejsze kojarzenie, czy problemy z koncentracją uwagi. Regularne ćwiczenia sprzyjają utrzymaniu sprawności umysłowej, pozytywnie wpływają na koncentrację, spostrzegawczość, czy zdolności werbalne, a to z kolei przekłada się na jakość funkcjonowania w codziennym życiu. Dzięki systematycznej stymulacji mózgu i trenowaniu umysłu można zachować wydolność umysłową wieku młodzieńczego, a nawet ją rozbudowywać. Wspólny trening w atmosferze humoru i relaksu może okazać się cenny dla umysłu!

Prowadzący: Karolina Karczewska

 

 • Trening integracyjny

To propozycja zajęć zarówno dla tych seniorów, którym często towarzyszy poczucie osamotnienia, ale też dla tych osób, które cenią sobie życie towarzyskie, chętnie nawiązują kontakty, są otwarte na różnorodne pomysły i pracę zorientowaną na wspólny cel. Tylko sprawna komunikacja w grupie, właściwy klimat emocjonalny, brak napięć oraz miły nastrój towarzyszący spotkaniom, sprzyjają wyzwoleniu potencjału i wytworzeniu więzi grupowej. Gry interakcyjne sprzyjają nawiązywaniu cennych kontaktów i umożliwiają uczestnikom relaksację, pozbycie się lęków, uprzedzeń i zahamowań.

Prowadzący: Karolina Karczewska

 

 • Spotkania dyskusyjne na różnorodne tematy

Propozycja zajęć, będących okazją do wyrażenia swojego zdania na określony, wcześniej ustalony temat. Spotkania są odpowiedzią na rodzącą się podczas dotychczasowych warsztatów potrzebę rozmowy w grupie.

Prowadzący: Karolina Karczewska

 

 • ?Nie zmarnujmy tego Daru? - spotkania upamiętniające Jana Pawła II

w roku 2015 przypada I rocznica kanonizacji oraz X rocznica śmierci Jana Pawła II. Celem spotkań jest upamiętnienie życia i twórczości Karola Wojtyły. To nie tyle lekcja historii, co raczej nieustanne odnajdywanie charyzmy naszego Rodaka, ukazywanie Jego świętości przejawiającej się nie tyle podczas publicznych, sakralnych wystąpień, co w codziennych, nieformalnych sytuacjach, w których często ujawnia się też Jego ogromne poczucie humoru. Uczestnicy zajęć przygotowali program artystyczny upamiętniający tego ?Człowieka ponad miarę?(zobacz zdjęcia, łącze)

Prowadzący: Karolina Karczewska

 

 • Klub poetycko-recytatorski

Propozycja zajęć, kierowana do wszystkich miłośników poezji, do osób piszących wiersze i do tych, bez których w czasach szkolnych nie mogła odbyć się żadna akademia. Rezultatem spotkań mogą być cyklicznie organizowane przeglądy recytatorskie seniorów.

Prowadzący: Karolina Karczewska

 

 • Języki obce:

W klubie odbywają się cyklicznie kursy językowe.

Niedawno zakończyły się zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego. Lektorem był wolontariusz z Hiszpanii, który w Tychach realizował program wolontariatu europejskiego. Było  to zatem nowe (i wcale niełatwe) doświadczenie zarówno dla uczestników zajęć jak i dla poznającego dopiero język polski prowadzącego. Trudności związane z barierą językową udało się obu stronom sprawnie pokonać!!!

Prowadzący: David Delgado

 

 • Warsztaty taneczne

Zajęcia, prowadzone przez ogromnego pasjonatę, o czym mogą świadczyć jego wszystkie taneczne kroki... Zajęcia niedawno się rozpoczęły, ale już zyskały wielu miłośników!

Prowadzący: Ryszard Maciszewski

 

 • Warsztaty rozwoju osobistego (warsztaty umiejętności interpersonalnych)

Świadomość własnych mocnych i słabych stron oraz ciągła chęć pracy nad sobą to główne wyzwania, jakie stoją przed uczestnikami zajęć.

Warsztat jest dla każdego, kto to lubi wiedzieć więcej o sobie, o relacjach społecznych, zachowaniach grupowych, umiejętnościach interpersonalnych.
Jaka/jaki jestem dla siebie i innych? Jak mnie postrzegają w grupie? Na te i wiele innych pytań grupa szuka odpowiedzi podczas czwartkowych spotkań.

Prowadzący: Małgorzata Gracka

SENIORZY - SENIOROM

Wśród uczestników klubu seniora, wyłoniły się osoby, które chętnie prowadzą zajęcia dla swoich rówieśników np.

 • Gimnastyka oczu

Propozycja różnorodnych ćwiczeń (m.in. relaksacyjnych), które pomagają przezwyciężyć wszelkie dolegliwości dotyczące narządu wzroku. Zajęcia, wciąż zyskują nowych sympatyków.

Prowadzący: Małgorzata Kucia

 

 • Grupa artystyczna

Prężnie działająca grupa pasjonatów skupiająca talenty teatralne, wokalne i satyryczne ? o czym mogliśmy się już przekonać w licznych wystąpieniach kierowanych do uczestników klubu. Grupa prezentowała swoją działalność podczas różnych okoliczności (spotkania opłatkowego, dnia kobiet, wydarzeń patriotycznych). Grupa jest wciąż otwarta na nowe talenty!!! (zobacz zdjęcia z działalności grupy artystycznej łącze)

Prowadzący: Czesław Beleć

 

 • Grupa plastyczna

Zajęcia, których inicjatorką jest również jedna z seniorek. W miłej atmosferze pasjonaci sztuk plastycznych szukają twórczych inspiracji i ujawniają swoje niezwykłe talenty.

Prowadzący: Irena Śliwa

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie inne dodatkowe formy aktywności. Czekamy na osoby, które chciałyby podzielić się swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem i tym wzbogacić ofertę zajęć !!!

W klubie seniora odbywają się również spotkania z zaproszonymi gośćmi, wydarzenia okolicznościowe. O wszystkim informujemy na bieżąco.

 

Internationaler Bund Polska

 

 

ASOS 2014-2020

Urząd Miasta Tychy

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com