Przyuczenie do zawodu pracowników młodocianych
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracownikówFundacja Internationaler Bund Polska realizuje projekt przyuczenia do zawodu pracowników młodocianych, którego celem jest przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze robotnika przyuczonego poprzez opanowanie umiejętności praktycznych  i  teoretycznych  w  zawodzie  ora ...