Program Leonardo da Vinci
Doświadczenie ponad granicami ? staże zawodowe w Brandenburgii dla osób poszukujących pracy z województwa śląskiego
W dniu 16.06.2013 wyjechała z Tychów druga grupa uczestników projektu ?Doświadczenie ponad granicami ? staże zawodowe w Brandenburgii dla osób poszukujących pracy z województwa śląskiego?. Uczestnicy projektu podejmą staże zawodowe w zakładach pracy we Frankfurcie nad Odrą w dwóch zawodach: pracowni ...
 
Projekt Leonardo da Vinci dla Centrów Integracji Spolecznej
Zakończył się projekt ?Organizacja procesu reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ? wymiana doświadczeń kadry edukacyjnej?, który miał na celu podniesienie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w integrację zawodową oraz społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. ...
 
Organizacja procesu reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - wymiana doświadczeń kadry edukacyjnej
"Organizacja procesu reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - wymiana doświadczeń kadry edukacyjnej" to projekt realizowany we współpracy z Internationaler Bund - Oddział w Brandenburgii. Dotyczy podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w integrację zawodową i spo ...
 
Staż zawodowy dla niemieckich absolwentów
Projekt realizowany od roku 2008 we współpracy z niemieckim stowarzyszeniem FAIRbund e.V. z Lipska, finansowany jest  w ramach programu unijnego "Uczenie się przez całe życie" -Leonardo da Vinci, który ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjny ...