Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
Prev Next

Praca w Centrum Integracji Społecznej w Tychach

Centrum Integracji Społecznej w Tychach prowadzone przez fundację Internationaler Bund Polska zatrudni na zastępstwo instruktora zawodu w warsztacie budowlanym. Do jego zadań należeć będzie prowadzenie praktycznej i teoretycznej nauki zawodu,...

Więcej...

Pierwszy efekt budżetu partycypacyjnego w Tychach

Projekty prowadzone w Tychach przez fundację Internationaler Bund Polska skutkują nowymi pomysłami i inicjatywami.  Inicjatywa, która powstała w ramach Centrum Integracji Społecznej i Wielozadaniowego Ośrodka Integracji przyniosła nieoczekiwany efekt. Uczestniczka zajęć...

Więcej...

Nowa oferta warsztatów zawodowych CIS

Warsztaty zawodowe Centrum Integracji Społecznej w Tychach prowadzonego przez fundację Internationaler Bund Polska zbierają już zamówienia na 2015 rok. Warsztat krawiecki specjalizuje się w szyciu bawełnianych toreb ekologicznych, będących świetnym...

Więcej...

Rusza rekrutacja do programu ?Zaradni?. Pilotażowego projektu pomocy dłużnikom

Tychy to jedno z dwóch polskich miast wytypowanych do pilotażowej edycji programu ?Zaradni?. To pierwszy w naszym kraju projekt mający na celu wsparcie osób nadmiernie zadłużonych w walce z długami....

Więcej...

Wolontariusz z Hiszpanii w Centrum Integracji Społecznej

Od 2 tygodni gościmy w Centrum Integracji Społecznej w Tychach wolontariusza z Hiszpanii ? Davida, który  pozostanie u nas przez 10 miesięcy. David jest jednym z siedmiu wolontariuszy, którzy przyjechali...

Więcej...

Zakończenie programu zagranicznych staży dla osób bezrobotnych

Od 2012 roku Fundacja Internationaler Bund Polska we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach oraz Urzędem Pracy w Chorzowie realizuje projekty staży zagranicznych dla osób bezrobotnych z terenu województwa...

Więcej...

Projekt Wolontariatu Europejskiego po raz pierwszy w CIS w Tychach

W ramach projektu ?EVS for local community? Andrii, wolontariusz z Ukrainy przez 6 miesięcy pracował w Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Tychach, które jest prowadzone przez Internationaler Bund Polska. Wolontariusz...

Więcej...

Uczestnik Centrum Integracji Społecznej na stażu zawodowym w Niemczech

Zakończył się projekt ,,Doświadczenie ponad granicami ? staże zawodowe w Brandenburgii dla osób poszukujących pracy z województwa śląskiego" realizowany we współpracy pomiędzy fundacją Internationaler Bund Polska, stowarzyszeniem Internationaler Bund Oddział...

Więcej...

Pięć lat Centrum Integracji Społecznej w Tychach

Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację Internationaler Bund Polska rozpoczęło swoją działalność 1 kwietnia 2009. Dzisiaj mija, więc pięć lat od naszego startu! W tym czasie ze wsparcia CIS, realizującego...

Więcej...

Gra miejska ,,Jedno miasto ? trzy sektory?

W dniu 11.10.2012 odbyła się w Tychach gra miejska ,,Jedno miasto ? trzy sektory?. Głównym celem gry była promocji wśród tyskiej młodzieży szeroko pojętej aktywności społecznej oraz współpracy międzysektorowej...

Więcej...

??Doświadczenie ponad granicami" ? trwa nabór kandydatów na staż zawodowy w Niemczech

Do 14 września 2012 trwać będzie nabór pierwszej grupy uczestników do projektu ?Doświadczenie ponad granicami ? staże zawodowe w Brandenburgii dla osób poszukujących pracy z województwa śląskiego? realizowanego we współpracy...

Więcej...

Reintegracja społeczna w CIS w Tychach

Reintegracja społeczna w CIS w Tychach

Problematyka udzielanego wsparcia społecznego w Centrum Integracji Społecznej jest bardzo ogólnie określona w ustawie o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. O działaniach prowadzonych w CIS-ie mówi psycholog...

Więcej...

IdA - integracja poprzez wymianę

IdA - integracja poprzez wymianę

W dniach 29 kwietnia 2012r. -  12 maja 2012r. Fundacja Internationaler Bund Polska organizowała szkolenia zawodowe dla 15 osobowej grupy młodych Niemców w ramach projektu "Horizont-Horyzont", który realizuje Otto Benecke...

Więcej...

Projekt "Małe ogródki" - czyli jak CIS potrafi zaangażować się w działania na rzecz dobra współnego

Projekt

  O projekcie ?Małe Ogródki? wprowadzającym edukację żywieniową w tyskich przedszkolach, rozmawiamy z Panią Izabelą Świerkowską z Centrum Integracji Społecznej w Tychach (CIS). - Projekt ?Małe ogródki? jest realizowany przez...

Więcej...

Nowe materiały w wirtualnej czytelni Centrum Integracji Społecznej w Tychach

Nowe materiały w wirtualnej czytelni Centrum Integracji Społecznej w Tychach

Osoby zainteresowane materiałami związanymi z tematyką Centrów Integracji Społecznej, klauzulami społecznymi, zintegrowanymi systemem wsparcia ekonomii społecznej od dziś mogą zapoznać się w wirtualnej czytelni Centrum Integracji Społecznej z publikacjami...

Więcej...

Centrum Integracji Społecznej w Tychach po trzech latach działalności

W kwietniu 2012 roku minęły trzy lata działalności Centrum Integracji Społecznej w Tychach, która jako instytucja integracji społecznej, wpisała się trwale w aktywną politykę społeczną prowadzoną w Tychach. W Polsce mamy...

Więcej...

Spotkanie sieciujące Centra Integracji Społecznej.

Spotkanie sieciujące Centra Integracji Społecznej.

W dniach od 17 listopada 2011 do 18 listopada 2011 w Tychach odbyło się Spotkanie Sieciujące Centra Integracji Społecznej. Organizatorem spotkania była Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni...

Więcej...

Współpraca Centrów Integracji Społecznej. W poszukiwaniu dobrych praktyk.

Współpraca Centrów Integracji Społecznej. W  poszukiwaniu dobrych praktyk.

Fundacja Internationaler Bund Polska realizuje projekt pod nazwą ?Organizacja procesu reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ? wymiana doświadczeń kadry edukacyjnej?. W ramach projektu kadra Centrów Integracji Społecznej a także...

Więcej...
Centrum Integracji Społecznej w Tychach

,,Centrum Integracji Społecznej w Tychach

? szansą na nowy początek?

W Tychach od sierpnia 2010  realizowany jest przez Internationaler Bund Polska projekt ?Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek?. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1.

Projekt skierowany jest do 20 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, którzy własnym wysiłkiem zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne na trudnym rynku pracy. Podczas trwających 12 miesięcy zajęć, uczestnicy projektu nabywają umiejętności zawodowe w 4 pracowniach:

- warsztacie opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych oraz gospodarstwa domowego,

- warsztacie porządkowym i utrzymania terenów zielonych,

- warsztacie ogólnobudowlanym,

- warsztacie krawieckim.

Zdobywaniu wiedzy z zakresu teorii i praktyki zawodowej towarzyszą zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz innymi zaproszonymi specjalistami, którzy w ramach szeroko pojętej reintegracji społecznej wspierają uczestników w dokonywaniu pozytywnej zmiany w swoim życiu. Dzięki realizacji projektu liczba uczestników Centrum Integracji Społecznej w Tychach wzrosła do 40 osób.

 


 

Centrum Integracji Społecznej w Tychach prowadzone przez Fundację Inernationaler Bund Polska

Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 1 grudnia 2008 r. Fundacja Internationaler Bund Polska otrzymała status Centrum Integracji Społecznej w Tychach. Centrum rozpoczęło działalność w dniu 1 kwietnia 2009 r.

Uczestnikami CIS mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Do grupy tych osób zalicza się zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym m.in.:

  • osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat),
  •  osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  •  osoby niepełnosprawne,
  •  osoby uzależnione od alkoholu po zakończonym programie terapeutycznym.

Celem zajęć w CIS jest uzyskanie przez beneficjentów kompetencji zawodowych i społecznych umożliwiających im powrót na rynek pracy.

 W ramach Centrum Integracji Społecznej w Tychach funkcjonują dwa warsztaty zawodowe - ogólnobudowlany i krawiecki. Udział w zajęciach warsztatów zawodowych służy aktualizacji przez beneficjentów podstawowych umiejętności związanych z gotowością do podjęcia zatrudnienia (m.in. punktualność, trzeźwość, obowiązkowość). Uczestnicy Centrum biorą również udział w grupowych i indywidualnych zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym oraz innych zajęciach służących podniesieniu kompetencji społecznych. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu po minimum 6 godzin.

 CIS Tychy mieści się na terenie dawnego internatu Zespołu Szkół nr 5 w Tychach,
ul. Edukacji 11 (godziny pracy: poniedziałek-piątek 7-15), tel. 32 219 10 10, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 Działalność placówki finansowana jest między innymi ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w ramach projektu ,,Wszyscy Razem" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych Fundacji.