Zapytanie ofertowe dotyczące usługi pośrednictwa pracy

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi pośrednictwa pracy dla 30 uczestników projektu „Mobilność i doświadczenie staże zawodowe w Niemczech”, nr POWR.04.02.00-00-0130/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik 1 - oferta - do pobrania

Załącznik 2 - wykaz usług - do pobrania

Załącznik 3 - pośrednictwo - do pobrania

Załącznik 4 - oświadczenie - do pobrania