Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Tychów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 ? 2020

popz-logotypy

Fundacja Internationaler Bund Polska od maja 2015 realizuje program wsparcia żywnościowego dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta Tychy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.
Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PODPROGRAM 2016
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Obszary pomocowe w ramach Podprogramu 2016:
? pomoc żywnościowa (dystrybucja żywności w formie paczek lub posiłków);
? działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne podopiecznych.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
1. Artykuły spożywcze: 13 produktów - artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki), artykuły mleczne (mleko UHT), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, fasola biała, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy), artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa), cukier, olej rzepakowy.
2. Kwalifikowalność podopiecznych: podopieczni powinni być kwalifikowani na podstawie skierowań z OPS lub list z OPS oraz świadczeń. W przypadku osób bezdomnych dopuszczalna jest samodzielna kwalifikacja organizacji na podstawie oświadczeń.
3. Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane), pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
1. W ramach działań będziemy prowadzić działania niefinansowane w ramach środków towarzyszących mające na celu:
? Włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:
? zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
? grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
? pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)
2. Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Są to działania obowiązkowe, finansowane, realizowane przez Bank Żywności na rzecz naszych podopiecznych, przy współpracy z OPS, mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
? warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
? warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
? programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
? warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).
3. Działania te będą realizowane przez Bank Żywności w Chorzowie, w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej. Bank Żywności opracowuje scenariusze zajęć dla poszczególnych działań, zatrudnia szkoleniowców, zapewnia materiały edukacyjne, monitoruje przebieg spotkań.
4. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ - ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich korzystać.
5. W związku z realizacją programu uruchomiliśmy telefon komórkowy oraz adres mailowy do obsługi tego projektu: 730 529 542 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
6. Naszymi partnerami są: Śląski Bank Żywności, ul. Janasa 15 41-500 Chorzów. tel.: 32 247 12 65 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach, ul. Budowlanych 59; 43-100 Tychy. tel.: 32 227 35 40

PODPROGRAM 2016 - efekty

Fundacja Internationaler Bund Polska w okresie od sierpnia 2016 do czerwca 2017 pełniła funkcję Organizacji Partnerskiej Lokalnej w Tychach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016. Współpracowała w tym zakresie ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie.

Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak: makaron jajeczny 6000 kg,  ryż biały 6000 kg, herbatniki 2400 kg, mleko UHT 10800 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2800 kg, groszek z marchewką 3840 kg, fasola biała 3840  kg, koncentrat pomidorowy 1536,60 kg, powidła śliwkowe 1440 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 5100 kg, filet z makreli w oleju 1632 kg, szynka drobiowa 3240 kg, szynka wieprzowa 360 kg, pasztet wieprzowy 192 kg, cukier biały 4800 kg, olej rzepakowy 4800 l.

Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 1200 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Wydaliśmy osobom potrzebującym: 58,86 ton żywności; 6000 paczek żywnościowych;

W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 37 osób. Rodzaje warsztatów:

    • Ekonomiczne – 1 spotkań dla 4 uczestników
    • Żywieniowe – 1 spotkań dla 4 uczestników
    • Kulinarne – 1 spotkanie dla 14 uczestników
    • Niemarnowanie żywności – 1 spotkań dla 11 uczestników

logotypy-popz