1% dla Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja Internationaler Bund Polska posiada od 2006 roku status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu można przekazywać 1% swojego podatku na jej rzecz. Przekazując OPP jeden procent podatku nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych kosztów. Po prostu zamiast płacić fiskusowi 100 % podatku zapłacą Państwo 99%, a ten jeden darowany procent przekażą na poczet naszej fundacji. Wpłata nie jest ulgą podatkową umożliwia Państwu jedynie wybór na jaki cel zostanie przekazany ten 1% Państwa podatku. Wpłaty można dokonać w każdym urzędzie pocztowym bez dodatkowych opłat do końca kwietnia.

Zgodnie z artykułem 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), każdy podatnik - osoba fizyczna może w rozliczeniu rocznym pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku.