Internationaler Bund Polska od 2007 roku realizuje projekty w ramach programu Młodzież w Działaniu - "Wolontariat Europejski".

evs logo

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service - EVS) to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w edukacji pozaformalnej. W wolontariacie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną itp. Program jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat.

Na podstawie naszych doświadczeń międzynarodowych, wierzymy, że istnieje ogromne zainteresowanie wśród młodych ludzi chcących wziąć udział w wolontariacie, jak i organizacji, które korzystają ze aktywności i zaangażowania wolontariuszy. Wolontariat jest doskonałą okazją do nabycia nowych kwalifikacji i nauczenia się nowego języka.

Program umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

Jako organizacja Wysyłająca i Koordynująca gwarantujemy najwyższą jakość projektu nie tylko poprzez jego organizację, ale również poprzez budowanie zaufania wśród zespołu projektu, koordynatora, organizacji goszczącej i mentorów, którzy są odpowiedzialni za wsparcie, pomoc i proces uczenia się wolontariusza.

W oparciu o współpracę z organizacjami goszczącymi wolontariuszy, skupiamy się na przezwyciężaniu barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieraniu ich mobilności oraz promowaniu aktywności obywatelskiej. Dzięki temu wolontariusze mogą zdobywać kompetencje i umiejętności oraz doświadczenia związane z edukacją pozaformalną wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy.

Kontakt:

Anna Niezgoda - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Anna Nowobilska - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Joanna Malec - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej informacji na http://www.youth.org.pl/

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.